vrijdag 30 september 2011

Toelating Signum

Hierbij het eerste bericht na mijn vakantie.

SIGNUM
Zojuist ontving ik het bericht dat er weer een nieuw middel is toegelaten in de teelt van aalbessen, bramen en frambozen.
Het betreft het middel Signum van BASF.
Het middel was in de aardbeien al toegelaten en betreft een uitbreiding van de bestaande toelating.


Signum op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobine.
Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor de teelt van aardappelen,
karwij, crambe, pruim, kers, morel, aalbessen, frambozen, bramen, aardbei, sluitkool, bloemkool,
broccoli, Chinese broccoli, spruitkool, wortel, uien, sjalotten, prei, asperge, in de bedekte teelt van
sla, andijvie-achtigen, veldsla, rucola, radijs, rettich, daikon, kruiden, in de bedekte niet-
grondgebonden teelt van tomaat, paprika, aubergine, in greens van golfterreinen, in de
graszodenteelt en in de bedekte veredelings- en zaadteelt van akkerbouw en groentegewassen.
Het betreft een middel voor professioneel gebruik.In werking treden besluiten.
De besluiten van het Ctgb treden in werking op de dag dat zij bekend zijn gemaakt via
www.officielebekendmakingen.nl (de digitale opvolger van de Staatscourant).
De middelen die in dit persbericht genoemd worden, mogen dan ook pas vanaf dat moment gebruikt worden.
In het algemeen geschiedt dit twee tot vier weken na de collegevergadering.
Dan pas worden de hier vermelde besluiten ook in de bestrijdingsmiddelendatabank vermeld.
De datum van bekendmaking wordt vermeld in de Staatscourant.


Zodra ik meer informatie heb omtrent de gebruiksvoorwaarden, zal ik die meedelen.
Dit middel is een middel dat pas volgend voorjaar zinvol gebruikt kan worden.


LUIZEN
Controleer de gewassen op luizen.
Kijk ook of er natuurlijke vijanden zitten.
Alleen in zeer ernstige situaties ingrijpen.

SPINT
Overweeg Vertimec bij een hoge aantasting.
In het voorjaar kan dat echter ook nog.
Kijk, evenals bij de luizen, naar natuurlijke vijanden.


Dit is tevens het laatste bericht wat voor een ieder vrij te bekijken was.
Voor informatie omtrent abonnementen: kijk op de website of bel 06-45004067.@Ribesconsult.